Søke legatmidler?

gryte med mynter

Frist for å søke midler fra legat som føres av Rendalen kommune er 1. november.  Søknad sendes leder i hvert enkelt legat.

 

Der ordfører er leder av legatet, vil eventuelle midler bli utdelt på nyåret (ca. mars).

 

Oversikt over legat i Rendalen finner du her:

Legatoversikt Rendalen 

 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo