Høring av neste års budsjett

Profil-utsnitt

Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2018 er ute til høring, med høringsfrist 10. desember 2017.

 

Årsbudsjettet realitetsbehandles av kommunestyret i møte 14. desember 2017.

 

Eventuelle innsigelser til årsbudsjettforslag 2018 må være innkommet postmottak@rendalen.kommune.no eller Rendalen kommune, Hanestadveien 1,  2485  Rendalen innen 10. desember 2017.

 

Her finner du høringsdokumentet:

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2018

 

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2018 ligger også til gjennomsyn i Rendalen kommunehus (kantine + bibliotek) og ved helse- og omsorgssenteret.

 

Publisert av: Eva P. Lillemo