Politisk møteplan

Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto:  Eva P. Lillemo

Politisk møteplan for første halvår 2018 er vedtatt av kommunestyret.  De politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører, og publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere!

 

Datooversikt for de politiske møtene for første halvår 2018 finner du her:

Politisk møteplan 1. halvår 2018 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
04.01.2018