Politisk møteplan

Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto:  Eva P. Lillemo

Politisk møteplan for andre halvår 2017 er vedtatt av kommunestyret.  De politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører, og publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere!

 

Datooversikt for de politiske møtene for andre halvår 2017 finner du her:

Politisk møteplan 2. halvår 2017 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
05.07.2017