Planer

Profil-utsnitt Rendalen

Oversikt over aktive planer i Rendalen kommune.

 

Planhierarki: en del av kommunal planstrategi 2013 - 15. Planhierarkiet gir en oversikt over gjeldende og planlagte planer.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

 

Planstrategi 

Planstrategi for Rendalen 2013-2015

Forslag til revidert planstrategi 2016-2020 legges fram for Formannskapet 3. november

 

Strategiske planer 

Strategisk Næringsplan 2013 - 2020

Reiselivsstrategi 2011 - 2015

 

Delplaner 

Energi- og klimaplan 2010 - 2020 del 1 - faktadelen

Energi- og klimaplan 2010 - 2020 del 2 - tiltaksdelen

Kultur 2006 - 2010 

Oppvekstplan 2005 - 2009 

Sti- og løypeplan 2015-2027 Kart

 

Arealplaner 

I Planregisteret finner du alle arealplaner med tilhørende plandokumenter og informasjon.

Siden Areal- og reguleringsplaner gir en oversikt over reguleringplaner under arbeid. 

 

Virksomhetsplaner 

Virksomhetsplan for Rendalen barnehage 2015 - 2020

 

Økonomi 

Økonomiplan, budsjett, regnskap og årsmelding

 

Nyheter

Kontakt Rendalen kommune

RENDALEN KOMMUNE  

 

Besøksadr.:  Kommunehuset, Hanestadveien 1,

2485 Rendalen 

 

Postadr.: 

Postmottak kommunehuset, Hanestadveien 1,

2485 Rendalen 

 

E-postadresse  

 

Tlf.:   62 46 85 00
Telefaks:  62 46 85 01
Bankgiro: 1850 07 52013
Org.nr.:    940028515

Kommunenr.:  0432
 

Åpningstid: Hverdager (man.-fre.) 08.00-15.00 

Velkommen! 

------------------------------

 

Kontakt ansatte/enheter/politikere
(se også til venstre under "Tjenester")

 

------------------------------

 

Akuttnummer