Har du valgt digital postkasse?

Vi har startet med digital utsending av dokumenter  Vi har startet med digital utsending av dokumenter  Vi har startet med digital utsending av dokumenter

Nyheter
Symbolforklaring:  Elg

Referat fra kommunestyrets møte 18. oktober finner du her:  Møteprotokoll 18.10.16 

 

21.10.2016
MHBR-logo

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har ledig 2 faste stillinger som brannkonstabel deltid (1,44 %) i avd. Rendalen fra 1. januar 2017.  Fullstendig annonse
 

20.10.2016
e-post i konvolutt

I tråd med regjeringens anbefalinger har vi startet med å sende elektronisk post til våre innbyggere, firma og andre. Post/dokument fra oss blir distribuert via tjenesten SvarUt til din meldingsboks i Altinn, eller til din digitale postkasse; Digipost eller e-Boks.

 

 
KS-K logo

Under Dialogseminaret for kommunestyret 18.10. presenterte Håvard Moe fra KS-Konsulent KOSTRA-analysen for Rendalen. Rapporten er bestilt for å få vurdert prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader i kommunen.

 

Rapporten viser at Rendalen kommune er godt drevet innenfor de rammene som er til rådighet, men at det gjennomgående er et potensiale for å øke produktiviteten i tjenestene hvis det er ønske om det. KOSTRA-rapporten

18.10.2016
møtedeltakere rundt et bord

Råd for eldre og funksjonshemmede (REF) er innkalt til møte 27. oktober i kommunehuset kl. 10.00 i Budeia.  Se rådets innkalling med sakspapir her:  REF 27.10.16  Rådets møter er åpent for publikum og presse.  Velkommen som tilhører.

 

 

18.10.2016
Kontakt

Rendalen kommune  

 

Besøksadr.:  Kommunehuset, Hanestadveien 1

 

Postadr.:  Postmottak kommunehuset, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen 

E-postadresse  

 

Tlf.:   62 46 85 00
Fax:  62 46 85 01
 

Bankgiro: 1850 07 52013
Org.nr.:    940028515

Kommunenr.:  0432
 

Åpningstid: Hverdager (man.-fre.) 08.00-15.00 

------------------------------

 

Kontakt ansatte/enheter/politikere
(se også til venstre under "Tjenester")