Fortsatt god sensommer!

 Klikk her og les om stortings- og sametingsvalget 2017. Foto:  Frantz annonseservice AS

Nyheter
eiendomsskatt verker og bruk

Rendalen kommune fattet i kommunestyresak 43/14 vedtak om retaksering av verker og bruk. Rendalen kommune fatter årlig vedtak om å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr. Eigedomsskattelova §3 første ledd bokstav c og dette ble fattet i budsjettvedtaket for 2017 i K-sak 77/16. Du finnere mere informasjon her.

21.08.2017
Valgseddel som legges i valgurne

 

Mandag 11. september er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.  I kommunehuset ønsker vi deg velkommen til å forhåndsstemme alle hverdager kl. 12.00-15.00 t.o.m. 8. september.  I tillegg holder vi åpent for forhåndsstemming lørdagene 26. august og 2. september kl. 12.00-14.00 i kommunehuset.  Bruk stemmeretten din!

 

skolebarn

Elevene på Berger og Fagertun skoler ønskes velkommen til skolestart mandag 21.august! På Berger starter skolen kl. 08.30 og på Fagertun kl. 09.00. Sfo åpner også denne dagen.

17.08.2017
Rendalen sjukehjem

Kjøkkenet ved Rendalen sjukehjem starter opp igjen med catering mandag 21.august etter sommerstenging. Gamle og nye kunder ønskes velkommen! Cateringpriser 2017

 

16.08.2017
Eple Trio

Eple Trio slipper sitt femte album og holder konsert i Rendalen, nærmere bestemt i Ytre Rendal kirke lørdag 2. september kl. 19.00.

 

16.08.2017
Kontakt

RENDALEN KOMMUNE  

 

Besøksadr.:  Kommunehuset, Hanestadveien 1,

2485 Rendalen 

 

Postadr.: 

Postmottak kommunehuset, Hanestadveien 1,

2485 Rendalen 

 

E-postadresse  

 

Tlf.:   62 46 85 00
Telefaks:  62 46 85 01
Bankgiro: 1850 07 52013
Org.nr.:    940028515

Kommunenr.:  0432
 

Åpningstid: Hverdager (man.-fre.) 08.00-15.00 

Velkommen! 

------------------------------

Rendalen kommune i Facebook

------------------------------

 

Kontakt ansatte/enheter/politikere
(se også til venstre under "Tjenester")

 

------------------------------

 

Akuttnummer