Nyheter
Det flotte norske flagget

Rendalen kommune fortsetter tradisjonen med ett kommunalt fellesarrangement grunnlovsdagen; 17. mai.  I år blir dette i området ved Rendalen kommunehus.  Her kan du lese informasjon fra 17. maikomitéen/ordfører om årets 17. mai i vakre Rendalen:  Informasjonsbrev om 17. mai 2017   Møt opp!

 

boligpolitisk plan

Rendalen kommune har utarbeidet et forslag til boligpolitisk plan for perioden 2017-2029.  Planen omhandler både den generelle boligutvikling og ulike boligsosiale forhold, mens handlingsdelen for 2017-2020 beskriver konkrete tiltak for perioden.

 

 

FIASProffMiljøfondAnn0317

Nå kan du søke om støtte til gode miljøtiltak i Fejellregionen. Vi minner om søknadsfristen som er 30. april.Her kan du lese mere om Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS sitt miljøfond, og her finner du Fiasposten nr 1/2017

26.04.2017
Profil-utsnitt Rendalen

Rendalen kommunes Helse- og omsorgsplan for perioden 2016 - 2026 kan du lese her: Helse- og omsorgsplan 2016 - 2026

25.04.2017
bever_

Det er vedtatt utvidet jakttid på bever i perioden 1. mai – 15. mai i årene 2017 – 2022. Saksframlegget med vedtak finner du her.

 

25.04.2017
Kontakt

RENDALEN KOMMUNE  

 

Besøksadr.:  Kommunehuset, Hanestadveien 1,

2485 Rendalen 

 

Postadr.: 

Postmottak kommunehuset, Hanestadveien 1,

2485 Rendalen 

 

E-postadresse  

 

Tlf.:   62 46 85 00
Telefaks:  62 46 85 01
Bankgiro: 1850 07 52013
Org.nr.:    940028515

Kommunenr.:  0432
 

Åpningstid: Hverdager (man.-fre.) 08.00-15.00 

Velkommen! 

------------------------------

 

Kontakt ansatte/enheter/politikere
(se også til venstre under "Tjenester")

 

------------------------------

 

Akuttnummer