Frisklivssentralen med tilbud for nye deltakere i februar!

Logo Friskliv

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk; gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Vårt tilbud i Rendalen konsentreres over to perioder i året; vår og høst. Neste tilbud for nye deltakere blir i februar 2018.

  

Ta kontakt med din fastlege/annet helsepersonell for frisklivsresept, eller ta direkte kontakt med Frisklivssentralen v/Connie Strømsmoen tlf. 474 89 429 innen 13.01.18.

 

Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta i en Frisklivssentral, men ønske om en livsstilsendring.

 

Frisklivsresepten varer i tre måneder, og gir tilbud om:
• Individuell samtale der man kartlegger levevaner, setter mål og planlegger tiltak.
• Gruppetrening 2 ganger i uken.
• Temaundervisning og kostholdsveiledning ut i fra "Bra Mat kurs".

 

Brosjyre Frisklivssentral 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
05.12.2017