Innskriving i skolen

skolebarn

Barn som er født i 2011 med bostedsadresse i Rendalen skal starte på skolen i august 2017, og må skrives inn i skolen. Vi ber derfor om at foresatte som trenger innskrivingsskjema tar kontatk med Berger eller Fagertun skole innen 1.april.

Publisert av: Mette Halvorsen Hornseth
16.03.2017