SFO-vedtekter opp til politisk behandling

barn

Kommunestyret skal i sitt møte 23. mars behandle sak om nye vedtekter for SFO i Rendalen.

 

Les saksutredningen fra komité II om nye vedtekter SFO, her:

Kommunestyresak 4/17 

Vedlegg til kommunestyresaken 

 

 

Her finner du møteinnkalling med sakspapir til hele kommunestyremøtet 23. mars:

Sakspapir 

 

 

Publikum og presse er selvsagt hjertelig velkomne som tilhørere i kommunestyremøtet; som holdes i kommunestyresalen og starter kl. 19.00.

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
16.03.2017