Protokoll fra formannskapsmøte

Profilsymbolforklaring: Kultursted, samleplass

Her finner du referat fra formannskapets møte 11. mai:

Møteprotokoll 

 

Formannskapssak 46/17 

   (Saken er offentliggjort, og skal realitetsbehandles av kommunestyret)

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
18.05.2017