Invitasjon til møte om røyeoppdrett i Fjellregionen

Røye

Møtet er tirsdag 30. mai kl 19.00 i Kompetansesenteret, Tynset.  Hedmark Kunnskapspark har gleden av invitere deg til et seminar om landbasert fiskeoppdrett som en attraktiv inntektskilde. Oppdrett av spesielt røye er nemlig svært godt egnet for gårdsbruk og andre eiendommer nær elv eller innsjø i Fjellregionen.  Les mer her.

Publisert av: Eva P. Lillemo
18.05.2017