Høring av forslag til ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende)

Kommunevåpen fra 6 kommuner i Nord-Østerdal

Det kunngjøres med dette at forslag til revidert og felles lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Tynset og Rendalen legges ut til offentlig ettersyn.

 

Politiske organger i ovennevnte kommuner har nylig vedtatt å legge ut forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.  

 

Kommunene oppfordrer andre myndigheter, lag, foreninger og organisasjoner, samt andre berørte å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

 

Høringsfrist: 1. august 2017. 

 

Spørsmål om forslaget kan rettes til den enkelte kommune ved følgende personer:

Os kommune – Arne Strypet 

Tolga kommune – Tore Skjøtskift  

Tynset og Alvdal kommuner - Bjørn Magne Brekken eller Kurt Fossum.        

Folldal kommune – Odd Roar Hovde  

Rendalen kommune – Stefanie Iversen  

 

Eventuelle merknader til forslag til forskrift skal være skriftlig og sendes til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal, eller pr. e-post: postmottak@folldal.kommune.no innen 1. august 2017.

 

Høringsdokumenter: 

Forslag til lokal avløpsforskrift 

Høringsparter 

Samlet saksfremstilling 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
18.05.2017