18.07.17
19:00
-
21:30

Årsmøte i Åkrestrømmen Flerbrukshus

Varsling og innkalling til generalforsamling i ÅKRESTRØMMEN FLERBRUKSHUS.

Herved varsles og innkalles til årsmøte i Åkrestrømmen Flerbrukshus tirsdag 18.juli 2017 kl.19:00 på Åkrestrømmen Flerbrukshus.

Dagsorden:  

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent/sekretær for møteprotokoll.
  • Valg av 2-to personer til underskriving av protokoll.
  • Styrets årsberetning, fastsetting av resultatregnskap og balanse for 2016 samt beslutning om dekning av underskudd
  • Innkomne saker (må være styret i hende senest fredag 4. juli 2017)
  • Forutsetninger for – og beslutning om – videre drift, alternativt oppløsning av foretaket og avhending av Åkrestrømmen Flerbrukshus.
  • Valg i henhold til vedtektene.

Åkrestrømmen Flerbrukshus SA

Styret