Står du i manntallet?

valglogo

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.  Manntall for Rendalen kommune legges ut til offentlig ettersyn i Rendalen kommunehus og ved Rendalen sjukehjem fra tirsdag 11. juli.

 

Du må ha stemmerett for å kunne stemme. 
 

Stemmerett ved stortingsvalget har du dersom:  

  • Du er 18 år eller mer, eller fyller 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Du er norsk statsborger.

For å kunne stemme i Rendalen må du være innført i manntallet i Rendalen.

 

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registert deg som bosatt 30. juni i valgåret.  Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registert i mantallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme valgdagen der du er manntallsført.

Alle som står i manntallet får tilsendt valgkort i løpet av juli måned.  I valgkortet står det hvilken krets du tilhører, og åpningstidene valgdagen.  Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med Rendalen kommune for å sjekke at du står i manntallet.  Husk å ta vare på valgkortet, og ta det gjerne med når du skal stemme.

 

Hvis du finner feil eller mangler i manntallet, kan du få dette korrigert ved å sende skriftlig klage med begrunnelse til:  

   -  Valgstyret i Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen eller

       postmottak@rendalen.kommune.no

 

Du kan også ta kontakt ved eventuelle feil/endringer i manntallet slik:

Tlf.:              62 46 84 42/62 46 85 00:  Eva P. Lillemo

E-post:         eva.lillemo@rendalen.kommune.no 

Besøksadr.:  Kommunehuset, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen

 

Sametingsvalgets manntall:

Når det gjelder sametingets valgmanntall, blir manntallførte her direkte tilskrevet om manntallet og sametingsvalget.

 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
07.07.2017