Forhåndsstemmegivningen starter 10. august

valglogo

Mandag 11. september er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.

 

Forhåndsstemmegivningen foregår slik i Rendalen: 

 

*  Alle hverdager i kommunehuset kl. 12.00–15.00                  

    f.o.m. 10. august 2017 t.o.m. 8. september 2017. 

 

*   I tillegg holdes åpent lørdag 26. august 2017 og lørdag 2. september 2017

     kl. 12.00–kl. 14.00 i kommunehuset.

 

Vennligst henvend deg i kommunehusets resepsjon når du skal forhåndsstemme :-)

 

Noen av disse vil du møte som stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen:     

-   Oddveig Kværnes Bakkom (leder)

-   Larine E. Larsen 

-   Synnøve Grøndal 

-   Karin Rugsveen 

-   Birgitte Nytrøen 

-   Elin Sandbakken 

-   Eva P. Lillemo 

 

 

Forhåndsstemmegivning v/institusjoner og omsorgsboligene foregår

tirsdag 5. september 2017 slik: 

      -   Alderspensjonatet (Otnes):      Kl.  10.00 – kl. 11.00

      -   Rendalen sjukehjem:                "   11.00 –  "  12.30

      -   Omsorgsboligene (Otnes):        "    12.30 –  "  13.30

      -   Omsorgsboligene (Bergset):     "    14.00 –  "  15.00

 

Stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen ved institusjonene samt ambulerende forhåndsstemmemottak (behov for å stemme hjemme) er: 

Oddveig Kværnes Bakkom (leder) 

Elin Sandbakken 

 

 

Behov for å få stemt hjemme? 

Vennligst ta kontakt med Oddveig Kværnes Bakkom hvis du har behov for at vi kommer hjem til deg slik at du får forhåndsstemt (ambulerende forhåndsstemming) innen onsdag 6. september 2017.

 

 

Forhåndsstemmegivning i annen kommune og utenriks:  

Du kan også avgi forhåndsstemme i annen kommune og ved utenriksstemmegivning, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker frem til oss/Rendalen kommune senest kl. 17.00 tirsdag 12. september 2017.

 

 

Sametingsvalget foregår kun ved forhåndsstemmegivning i Rendalen: 

I Rendalen har vi færre enn 30 personer registrert i sametingets valgmanntall, så det er kun mulighet til å avgi forhåndsstemme til sametingsvalget (ikke ved selve valgtinget). Dette har sammenheng med anonymitet og hemmelig valg. 

  

                                              *******************

 

Husk godkjent legitimasjon med bilde når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass blir godkjent som legitimasjon).  Ta også gjerne med deg valgkortet ditt når du skal stemme.  

   

Vi oppfordrer deg til å bruke stemmeretten din!   

   

I Norge er det frie, direkte og hemmelige valg!  Vi skal sørge for at din stemme blir trygt ivaretatt m.h.t. sikkerhet og anonymitet (d.v.s. hemmelig valg), og bidra til at valggjennomføringen foregår korrekt etter valglover, valgregler og valgforskrifter.  

 

Velkommen til stemming! 

 

                                              *******************

 

Les mer omkring stortings- og sametingsvalget 2017 her:

Stortings- og sametingsvalget 2017

 

 

Publisert av: Eva P. Lillemo
09.08.2017