Nytilsatte i rådmannens ledergruppe

trompetmann

Mandag 11. september 2017 tiltrer tidligere helse- og omsorgssjef Jens Sandbakken stillingen som personalsjef. Fra samme dato  tiltrer Geir Arne Nordfjord stillingen som leder for virksomheten helse- og omsorg. Begge ønskes lykke til i ny jobb!

Publisert av: Synnøve Grøndal
08.09.2017