Fotografering av kommunalt veinett i Rendalen

Bilen som brukes til veifotografering

Rendalen kommune har engasjert Safe Control Infra for å fotografere det kommunale veinettet.

 

Safe Control Infra har egen registrerings-bil som tar 360° panoramabilder hver femte meter på veien. Samtidig registreres GPS-posisjon med høyde og en rekke andre posisjoneringsdata. Veibildene kan brukes til å forvalte veinettet, og bildene må tas når det er bart, oppholdsvær og dagslys. 

 

Kunngjøring av veifotografering i Rendalen

 

 

Bilen som brukes til veifotografering

  Fotograferingen vil skje i nærmeste fremtid, og med en
  lignende bil som vist i dette bildet.

  

Publisert av: Eva P. Lillemo
05.10.2017