Protokoll fra møte i styret for Rendalen Kommuneskoger KF 23.11.2017

kommuneskogmøte

Styret for Rendalen Kommuneskoger KF har avgitt sin innstilling ovenfor kommunstyret på foretakets forslag til årsbudsjett og handlingsplan for 2018. Her kan du lese protokoll fra styremøte 23.11.2017.

Publisert av: Synnøve Grøndal
04.12.2017