Administrasjonsutvalgsmøte 19. januar

Symbolforklaring:  Fugl, ørn

Administrasjonsutvalgets medlemmer er innkalt til møte fredag 19. januar kl. 09.00 i kommunehuset (Sølen).  Møtet er åpent for publikum og presse.  Sakspapir administrasjonsutvalgsmøte 19.01.2018

  

Publisert av: Eva P. Lillemo
10.01.2018