Stedsanalyse for Åkrestrømmen

Forslag Illustrasjonsplan_med farge og tekst

I en ny stedsanalyse for Åkrestrømmen får du et innblikk i kvaliteter og særpreg ved området og forslag til videre utvikling i skisser og beskrivelser.

 

Stedsanalyse Åkrestrømmen 2017

 

Som en del av trinn to i stedsutviklingsprosjektet for Åkrestrømmen har Feste Nordøst AS utarbeidet en forenklet stedsanalyse. Innbyggere, næringsliv, skoleelever og barnehagen har gitt gode innspill til hva som er bra med Åkrestrømmen og hva man ønsker å satse videre på. Spesielt Sana ble trukket fram av mange som et område man ønsker å ruste opp.

 

Publisert av: Erin Sandberg
13.02.2018