Sosiale tjenester

nav-logo

 

De fleste sosiale tjenester i kommunen utføres av NAV Rendalen som holder til på Otnes i Helse og sosialsenteret.


  

Ekspedisjonstid: 

Mandag til fredag: kl. 09.00 - 14.30.

 

Besøksadresse: Helse og sosialsenteret
Postadresse: NAV Rendalen, Søstuveien 21, 2485 Rendalen
NAV kundesenter: Tlf. 55 55 33 33

 

Bemanning:
Leder NAV: Heidi Lernæs
Sosialkonsulent/veileder: Roar Viken
Saksbehandler/veileder: Merete Granrud

Rådgiver NAV: Jan Gaare

Flyktningkonsulent: Tonje Svendsen

 

Arbeidsområder:

    Opplysning, råd og veiledning

    Økonomisk stønad

    Økonomisk rådgivning

    Kvalifiseringsprogrammet

    Sosiale tjenester

    Midlertidig botilbud

    Ungdom 

    Flyktningtjeneste

  

 

I tillegg utfører NAV-kontoret statlige tjenester innen arbeid, aktivitet og stønadsutbetalinger. Se www.nav.no 

 

Nord-Østerdal har et felles brukerutvalg NAV for kommunene Alvdal, Os, Tolga, Tynset og Rendalen. Rendalens representant i brukerutvalget er Bjørg Innvik Solum. Hun kan kontaktes på tlf; 482 48 781 eller på epost bemis@live.no 

 

Kommunens innbyggere kan kontakte disse ved behov for bistand både i enkeltsaker og systemrettede saker tilknyttet NAV Rendalen.

 

Nyheter
logo NAV

www.vg.no kan vi i dag lese om den store gjeldsproblematikken i landet. Rendalen er ikke noe unntak. I oversikten fra VG så er det ca 50 personer pr 1000 innbyggere med inkassogjeld i kommunen. Dersom du opplever å ha stor gjeld som du sliter med å få betalt, eller har inkassogjeld av ulik størrelse så kan det være NAV Rendalen kan bidra med råd og veiledning. Ta kontakt med oss på tlf: 55553333 eller ta kontakt med oss på kontoret på Otnes. 

17.11.2014
husbanken-no

1. oktober 2014 lanserer Husbanken elektronisk søknad for bostøtte

 

Hva er bostøtte? 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.   
Her finner du mere informasjon

  

25.09.2014
Logo Fylkesmannen

Vergemålsloven trer i kraft 1. juli 2013. Dette betyr blant annet at dagens overformynderier opphører og at Fylkesmannen overtar disse oppgavene. Informasjon til kommunens innbyggere 

07.05.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
Bostøtte

Alle som fikk bostøtte for oktober får nå et brev fra Husbanken. Der blir du bedt om å skrive under et skjema og sende det til Husbanken. Hvis du ikke sender inn skjemaet, så kan ikke Husbanken behandle bostøttesøknaden din i januar 2013.  

 

22.11.2012
valmuer

Kommunestyret vedtok ruspolitisk handlingsplan for perioden 2012 - 2016 i møte 28.06.2012. Planen kan du lese her; RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN-2012 -2016

03.08.2012

Kontaktinfo NAV

NAV Rendalen 

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret, Søstuveien 21, 2485 Rendalen
Åpningstid: 0900 - 1430

Tlf. 55 55 33 33

www.nav.no/hedmark

Lenker -sosiale tjenester

Kontaktinfo Startlån og tilskudd til bolig

Rendalen kommune  

Kommunehuset, Hanestadveien 1

2485 Rendalen 

E-postadresse  

Tlf.:   62 46 85 00

 

Saksbehandler: Maud Flugsrud